THỞ

Thở vào gió thổi cành tre

Thở ra chuông gió bên hè ngân vang.

Thở vào hạnh phúc mênh mang

Thở ra ý thức được hàng tre xanh.

Thở vào thấy chị thấy anh

Cùng nhau chí hướng chúng sanh độ đời.

Ngày xưa vội chạy theo thời

Giờ này ngồi thở thấy đời đổi thay.

Ở đời giờ chắc đang say

Vô đây mới thấy mình may hơn nhiều.

Ở đời hạnh phúc bao nhiêu?

Tình bạn trả giá chỉ tiêu là tiền.

Vô đây gặp được bạn hiền

Tháng ngày thực tập tọa thiền bên nhau.

Tình huynh nghĩa đệ trước sau

Đâu phải trả giá ở nơi đồng tiền.

Hồi xưa nghiền nhất mặc đồ

Dân chơi VIP nhất pro-VIP Boy.

Ở đây đâu có VIP Boy

Đồ nâu nón lá enjoy cuộc đời.

Tôi nay sắp đổi họ Trời

Tên chi không biết phải chờ “Trời” cho .

Trời cho thì chắc là to

Mang về và sống vô lo được rồi.

Thứ hai làm biếng leo đồi

Tối về họp chúng lại ngồi bên nhau.

Cuộc đời đâu biết mai sau

Phút giây hiện tại cùng nhau vui cười.

Một tâm mà động cả mười

Tọa thiền quán chiếu giúp người khổ đau.

Để cùng được nắm tay nhau

Trên đường giác ngộ cùng nhau hướng về.

Một tâm xao động mười bề

Bồ Đề Tâm vẫn không hề lung lay.