THƠ TÍ HON

TẬP THỞ

Môi cười như hoa nở

Mỗi hơi thở vào ra

Niềm vui xích gần lại.

CHẮP TAY

Chắp tay tôi xá

Chú tiểu quét sân

Mai sau chú lớn

Thành ông Bụt hiền.

ĐI TÌM

Con đi tìm trong đất

Viên sỏi trắng tinh anh

Và cố gắng tạo thành

Ngọc kim cương như thật.

Con đi tìm trong đất

Nguồn cảm hứng truân chuyên

Vượt qua mọi chướng duyên

Lắng sâu lòng chân thật.

Con đi tìm trong đất

Sự bình yên vô cùng

Trời đất vốn bao dung

An nhiên ngồi niệm Bụt.