TẶNG… HUYNH ĐỆ

Vui thay cho tuổi còn thơ

Bài thơ tôi viết như tờ giấy không.

Nói ra những chuyện trong lòng

Tuổi thơ xin giữ ngày sau vẫn còn.

Dù già như tuổi của con

Áo nâu vẫn giữ, tình luôn chan hòa.

Buồn – Vui như những đóa hoa

Ngày nay hoa nở – ngày sau sẽ tàn.

Bạn ơi xin chớ bàng hoàng

Tâm ta như những lá hoa trên cành.

Tôi đâu có khác gì anh

Sinh đây – diệt đó có gì mà lo.

Tình tôi sẵn có để cho

Khi nào khốn khó tôi xin mời vào.

Lòng tôi luôn có khát khao

Tình huynh nghĩa đệ mãi hoài thương nhau.

Bây giờ cho đến mai sau

Một lòng vững bước trên đường chân tu.

Giờ tôi xin khép lại thư

Lần sau viết tiếp tặng huynh đệ mình.