TA CÒN

Ở đây đúng thật cửa tiên

Nhà tranh, vách đá dựng nên chốn thiền.

Chúng ta huynh đệ khắp miền

Lữ khách dừng bước về nương chốn này.

Hiểu thương là ở nơi đây

Ngát hương pháp lạc niềm vui đong đầy.

Mừng thay là được còn Thầy

Giảng bày Phật pháp thấm nhuần mọi nơi.

Làm cho chấn động đất trời

Những lời Thầy dạy làm thay lòng người.

Ai ai cũng thấy mình tươi

Nụ cười hoa nở trên môi mỗi ngày.

Ôi ôi Phật pháp thật hay

Thay vì bận rộn giờ này thảnh thơi.

Tăng thân huynh đệ khắp nơi

An cư ba tháng như lời Bụt ra.

Tạm xa nơi cõi Ta bà

Để ta nhìn lại những ngày tháng qua.

Xem đây như một món quà

Của Phật – Pháp – Tăng dành cho chính mình.

Giúp ta vững mãi niềm tin

Cho ta thay đổi mắt nhìn thế gian.

Cho ta vui sống an nhàn

Giúp ta sống mãi trên đường chân tu.