THE ONLINE HOLIDAY RETREAT
“THE POWER OF NOW”
(FROM 27 TO 31 DECEMBER 2021)

Dear Beloved Sangha,

Brothers and sisters at Thai Plum Village are happy to once again stay hand in hand with you all around the world in the up-coming online Holiday Retreat titled “The Power of Now” on December 27-31, 2021.

The retreat “The Power of Now” is a gift that we would like to present to our beloved friends to celebrate the end of the year 2021. This retreat is an opportunity for all of us to come back and recognize the available conditions for happiness in the present moment, nurturing a healthy living that offers us peace and harmony with family, friends, and the community. In this retreat, practices including sitting meditation, walking meditation, and eating in silence, … will allow happiness to be possible while difficulties, suffering, and anxiety easily transformed.

Life can only be possible in the present moment. If we are able to dwell happily in the present moment today, we will surely be in the future. “Happiness is not the matter of the future” is the message that the retreat would like to offer to you.

The main language used in the retreat will be English, while translations in selected languages will be available.

Registration will be open at 9:00 A.M. Monday, November 29, 2021

Link for registration will be here on 29 November 2021.   

We wish all of you peace and happiness.

Respectfully,

Thai Plum Village

KHOÁ TU TRỰC TUYẾN HOLIDAY RETREAT | THE POWER OF NOW (27-31/12/2021)
 

Kính thưa Đại chúng!

Tăng thân Làng Mai Thái Lan thật hạnh phúc khi một lần nữa sẽ được nối liền vòng tay với Đại chúng mọi miền trong khoá tu trực tuyến Holiday Retreat với chủ đề “The Power of Now” diễn ra vào 27-31/12/2021.

Khoá tu “The Power of Now” là món quà mà Tăng thân xuất sĩ Làng Mai Thái Lan xin hiến tặng đến quý vị Phật tử gần xa trong những ngày cuối năm 2021. Khoá tu này là một cơ hội giúp cho tất cả chúng ta trở về nhận diện những điều kiện hạnh phúc trong giây phút hiện tại, xây dựng một nếp sống lành mạnh, an vui và hoà điệu giữa ta với gia đình, bè bạn, và xã hội. Trong khoá tu, chúng ta sẽ có cơ hội ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong im lặng, … những pháp môn có công năng giúp chúng ta dễ dàng chế tác hạnh phúc và xử lý được những khó khăn, khổ đau, và bất an trong đời sống hàng ngày.

Sự sống chỉ thực sự có mặt trong giây phút hiện tại; nếu ngày hôm nay chúng ta sống hạnh phúc thì chắc chắn ngày mai cũng như vậy. “Hạnh phúc không phải là vấn đề của tương lai” là thông điệp mà khoá tu muốn gửi đến tất cả mọi người tham dự.

Ngôn ngữ chính của khóa tu là tiếng Anh và được thông dịch ra tiếng Việt cùng một số ngôn ngữ khác.

Thông tin đăng ký ghi danh:

Đợt 1: 9h sáng thứ Hai, ngày 29/11/2021

Đợt 2: 15h chiều thứ Ba, ngày 07/12/2021 (là đợt đăng ký bổ sung dành thêm cho thiền sinh nói tiếng Việt )

Link đăng ký ghi danh sẽ được cập nhật vào ngày 29/11/2021

Kính chúc tất cả quý vị thân hữu gần xa luôn bình an và hạnh phúc.

Trân trọng,

Làng Mai Thái Lan

https://159.223.73.115/