NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN (12/12/2021)

(Ngày mở đăng ký  30/11/2021)

Kính thưa Đại chúng,

Tăng Thân Làng Mai Thái Lan kính mời Đại chúng đăng ký tham gia Ngày quán niệm trực tuyến cùng quý thầy, quý sư cô vào ngày 12/12/2021.  Hàng tháng, Ngày quán niệm trực tuyến là cơ hội để Đại chúng hướng về Tăng thân mọi miền để gửi cho nhau những năng lượng của sự thực tập chánh niệm.

Ngày đăng ký ghi danh pháp đàm: 15 giờ, ngày 30/11/2021

THỜI KHÓA NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN 17.10.2021

Tất cả thời khoá chúng ta sẽ live-stream qua ZOOM nên mời các bạn thiền sinh cài đặt ZOOM để tham dự thời khoá
Link ZOOM để tham dự thời khoá

4h45’: Ngồi thiền có hướng dẫn – Sám pháp địa xúc

7h00’: Ăn sáng offline

8h30’: Thiền ca

9h00’: Pháp thoại

11h30’: Ăn trưa offline

13h00’: Thiền buông thư

15h00’: Pháp đàm