Lịch sinh hoạt và khóa tu năm 2017

TRUNG TÂM THIỀN TẬP QUỐC TẾ LÀNG MAI THÁI LAN

Chương trình sinh hoạt và các khóa tu trong năm 2017

 • Ngày Quán Niệm dành cho chúng xuất sĩ mỗi thứ 5 hàng tuần.
 • Ngày Quán Niệm dành cho 4 chúng mỗi Chủ nhật hành tuần.
 • Thứ 7 tuần thứ 3 của mỗi hai tháng, ngày Quán Niệm tại BIA
 • ……………………………………………………………………………………..
 • Ngày 27 – 30/01: Tết cổ truyền Việt Nam
 • Ngày 01 – 05/02(05-09/01 âm lịch): Khóa tu Tiếng Việt
 • Ngày 21-26/02: Đại Giới Đàn
 • Ngày 24-28/03: Khóa tu dành cho Giáo Viên
 • Ngày 12-16/04: Khóa tu gia đình cho người Thái
 • Ngày 03-07/05: Khóa tu Wake up quốc tế
 • Ngày 12-14/05: Khóa tu cho những người Làm Vườn
 • Ngày 23-27/06: Khóa tu Tiếng Việt
 • Ngày 09/07 – 07/10: An Cư Kiệt Hạ 2017 và chương trình xuất gia gieo duyên 3 tháng
 • Ngày 15-21/08: Khóa Tu Xuất Sĩ
 • Ngày 16-20/10: Khóa Tu Teen ( Dành cho Teen Thái Lan )
 • Ngày 21-23/10: Khóa Tu Doanh Nhân (Chỉ dành cho người Thái)
 • Ngày 22/11 – 07/12: Khóa tu Wake up Chiêng Mai tour (Đã hết số lượng đăng ký)
 • Ngày 09-13/12: Khóa Tu Sức Khỏe Châu Á
 • Ngày 14-17/12: Khóa tu cho những người Làm Vườn (Chỉ dành cho người Thái)
 • Ngày 25/12/2017 – 01/01/2018: Khóa Tu Tăng Thân Châu Á => (Đã hết số lượng đăng ký)

Quý vị thiền sinh theo dõi lịch sinh hoạt của Tu Viện để có thể nắm được thời gian diễn ra và tiện cho việc ghi danh và tham dự các khóa tu tại Tu Viện.