Niềm biết ơn của Tăng thân Làng Mai Thái Lan – Ngày biểu hiện 9 năm tại Đất Mới

“Buổi mai bắt đầu không phải như một trang sách mới

Buổi mai bắt đầu là bản nhạc tái sinh

của mọi mầu sắc mọi âm thanh

Mỗi lần buổi mai tới là một lần có khai thiên lập địa.”  

 

Nam mô đức Bổn sư Bụt Sakyamuni

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa quý vị thân hữu,

 

Hôm nay, ngày 01 tháng 3 năm 2022, là ngày tròn 9 tuổi của Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan.  Sáng hôm nay, sau khi tụng 14 Giới Tiếp Hiện, Đại chúng đã niệm danh hiệu chư Bụt và chư vị Bồ Tát cầu nguyện cho chư Tôn Đức, Đại chúng ở đây, và quý thân hữu có nhiều bình an, sức khỏe, và trí tuệ để tiếp nối Sư Ông Làng Mai và thực hiện những điều Sư Ông Làng Mai dạy.

 

“Sứ mạng của Tăng thân mình là hiến tặng cho đời một đạo Bụt dấn thân, nhập thế, hữu hiệu.  Trong ấy giáo pháp cũng như sự hành trì được dựa trên kinh nghiệm, trên sự kiểm chứng và có thể đem tới kết quả ngay trong kiếp này, ngay trong hiện tại.

 

Đó là một đạo Bụt không có giáo điều, một đạo Bụt trong đó ta chỉ học hỏi và thực tập những gì có thể được kiểm chứng.  Một đạo Bụt loại bỏ được tất cả mọi hoang đường.  Ví dụ, khi ta nói tới Tịnh Độ, thì ta tiếp xúc được với Tịnh Độ và những mầu nhiệm của nó ngay bây giờ và ở đây, chứ không trông tưởng vào một cõi nước xa xăm nào đó trong tương lai.  Cũng như khi ta nói tới những câu linh chú, thì ta chỉ thực tập những câu linh chú có hiệu nghiệm lập tức mà bản thân ta và những người khác đều có thể thấy được. 

 

Tình thương, tuệ giác, tỉnh ngộ, tình huynh đệ, lòng bao dung, tự tính vô ngã, niết bàn, … đều là những gì có thật và ta có thể tiếp xúc ngay trong giờ phút hiện tại với thân ta và tâm ta. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi lời nói, mỗi tư duy đúng theo chánh pháp, mỗi thời thiền toạ, mỗi thời thiền hành đều có công năng nuôi dưỡng, trị liệu, chuyển hóa và có thể nhận diện được. Đạo Bụt này là một đạo Bụt có thể đi đôi với khoa học và hướng dẫn được cho cả khoa học bằng tuệ giác vô sinh, vô hữu, vô tác và vô hành, … 

 

Xây dựng đuợc tình huynh đệ, làm lớn bốn vô lượng tâm, ta làm cho Tăng thân ta trở thành một Tăng thân có thực chất, một chân Tăng. Ở đâu mà có chân Tăng là ở đấy có chân Phật. Được làm một tế bào trong cơ  thể của Tăng thân là đồng thời được làm một tế bào trong cơ thể của Phật thân …”

 

Nhân ngày biểu hiện của tu viện Làng Mai Thái Lan, Tăng Thân kính cầu chúc trên chư Tôn Đức và quý thân hữu thật nhiều bình an và sức khỏe, luôn luôn tìm cách và sáng tạo để làm người thắp đuốc chánh niệm vào đời, làm cánh tay nối dài cho Bụt, cho Thầy Làng Mai, và cho Tăng Thân nơi chính môi trường và hoàn cảnh mình. Hạnh phúc của chúng ta sẽ rất vững bền khi sợi dây kết nối với vạn loài càng ngày càng thêm lớn mạnh và bền chắc qua con đường phụng sự.

 

“Ngào ngạt trầm hương rừng chính định

Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng

Giới đao đẽo gọt nên hình núi

Ðốt tại lò Tâm để hiến dâng.”

 

Thay mặt Tăng Thân Làng Mai Thái Lan

Trú trì

Bhikkhu Thích Chân Pháp Anh