Nhận tập sự xuất gia nam tại Làng Mai Thái Lan

THÔNG BÁO

(Về việc nhận tập sự xuất gia nam tại Làng Mai Thái Lan)

Để đáp ứng mong muốn tham dự vào đời sống xuất gia ngày càng lớn của những bạn trẻ, từ ngày 17 tháng 10 năm 2017, Xóm Trời Quang – Trung Tâm Thiền Tập Quốc Tế Làng Mai Thái Lan sẽ nhận tập sự xuất gia nam (ngoài chùa Từ Đức, Việt Nam). Hồ sơ tập sự, xin gởi về Thầy Chân Pháp Cứu

Email: welcomeaspirant@gmail.com