NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN | ONLINE DAY OF MINDFULNESS PRACTICE (12/12/2021)

Kính thưa Đại chúng,

Tăng Thân Làng Mai Thái Lan kính mời Đại chúng đăng ký tham gia Ngày quán niệm trực tuyến cùng quý thầy, quý sư cô vào ngày 12/12/2021. Hàng tháng, Ngày quán niệm trực tuyến là cơ hội để Đại chúng hướng về Tăng thân mọi miền để gửi cho nhau những năng lượng của sự thực tập chánh niệm.

Các thời khoá của Ngày Quán niệm sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt.

Và để cho buổi pháp đàm diễn ra thành công thì kính mời các bạn thiền sinh đăng ký pháp đàm qua đường link sau:

THỜI KHÓA NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN 12.12.2021

Tất cả thời khoá chúng ta sẽ live-stream qua ZOOM nên mời các bạn thiền sinh cài đặt ZOOM để tham dự thời khoá
Link ZOOM để tham dự thời khoá

https://plumvillage.zoom.us/j/97330384670?pwd=dUlOMGFvR3hXajZZdVdXd1VueTV2UT09

Meeting ID: 973 3038 4670

Passcode: 437779

 

Thời khoá

5h15’: Ngồi thiền có hướng dẫn – Sám pháp địa xúc

7h00’: Ăn sáng offline

8h30’: Thiền ca

9h00’: Pháp thoại 

11h30’: Ăn trưa offline

13h00’: Thiền buông thư

15h00’: Pháp đàm