NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN 17.10.2021

Ngày 17.10.2021, Tăng Thân Làng Mai Thái Lan sẽ tổ chức một ngày quán niệm trực tuyến để cùng có mặt với các bạn thiền sinh trong những giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. 
Ngày quán niệm này chúng ta sẽ tổ chức bằng tiếng Việt và sẽ được thông dịch qua tiếng Anh, tiếng Thái…

Và để cho buổi pháp đàm diễn ra thành công thì kính mời các bạn thiền sinh đăng ký pháp đàm qua đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR2ZCEZCOc-uJETjKanku8B7TPcVh7HPM88HfhabN4c5qiDQ/
Ngày mở đăng ký 19h00 ngày 04.10.2021( cho những nhóm pháp đàm tiếng việt).

 

THỜI KHÓA NGÀY QUÁN NIỆM TRỰC TUYẾN 17.10.2021

Tất cả thời khoá chúng ta sẽ live-stream qua ZOOM nên mời các bạn thiền sinh cài đặt ZOOM để tham dự thời khoá
Link ZOOM để tham dự thời khoá

https://plumvillage.zoom.us/j/97330384670?pwd=dUlOMGFvR3hXajZZdVdXd1VueTV2UT09

THỜI KHOÁ:
4h45’: Ngồi thiền có hướng dẫn – Sám pháp địa xúc
7h00’: Ăn sáng offline
8h30’: Thiền ca
9h00’: Pháp thoại 
11h30’: Ăn trưa offline
13h00’: Thiền buông thư
15h00’: Pháp đàm

https://159.223.73.115/