Mừng Ngày Tiếp Nối lần thứ 92 của Sư Ông Làng Mai 2018

Tại Làng Mai, ngày sinh nhật được gọi với một cái tên khác là Ngày Tiếp Nối. Vì với tuệ giác không sinh không diệt, chúng ta đã có mặt và biểu hiện dưới rất nhiều hình thức chứ không phải chỉ có và biểu hiện trong ngày sinh nhật. Ngày được sinh ra chỉ là ngày chúng ta tiếp nối dòng sinh mạng tương tục đã trao truyền trước đó. Ngoài ra, tiếp nối đây còn có nghĩa là sự tiếp nối của đệ tử, của quý thầy quý sư cô đối với sự thực tập, công trình chuyển hóa và sự nghiệp của Sư Ông Làng Mai. Ngày tiếp nối chính thức của Sư Ông Làng Mai là ngày 11.10 nhưng để tạo cơ hội cho nhiều người đến tham dự và chung vui, vào ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018, Tăng thân Làng Mai Thái Lan đã tổ chức Ngày Tiếp Nối của Sư Ông Làng Mai cho tứ chúng Làng Mai. Ngoài ra, Tăng thân Làng Mai vinh hạnh được đón tiếp chư tôn đức từ Việt Nam và hơn 400 quý Phật tử từ Việt Nam cũng như Thái Lan đến tham dự. Đại chúng có cơ hội được thực tập các pháp môn mà Sư Ông đã giảng dạy bao gồm thiền ngồi, thiền đi, ăn cơm im lặng, thiền buông thư… Bên cạnh đó, quý thầy quý sư cô giáo thọ cũng đã chia sẻ pháp thoại và hướng dẫn đại chúng tinh thần thực tập cho Ngày Tiếp Nối của Sư Ông thêm nhiều phần ý nghĩa mà không chỉ là những sự vui mừng đơn thuần. Tối ngày 06.10.2018, đại chúng có buổi thiền trà Be – in, được nghe quý thầy quý sư cô, quý vị Phật tử chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm khi được tu tập và học hỏi với Sư Ông Làng Mai. Đại chúng có cơ hội tiếp xúc với Sư Ông Làng Mai qua những lời dạy, những trao truyền của Sư Ông đối với đệ tử và tiếp xúc một cách sâu sắc phần nào tình Thầy Trò, Tình Huynh Đệ nơi Sư Ông Làng Mai và quý thầy quý sư cô. Ngày 07.10.2018, sau giờ thiền tọa, thầy Pháp Niệm hướng dẫn đại chúng thực tập thiền đi ra đến cốc Nhìn Xa để đảnh lễ Sư Ông và dâng lên Sư Ông những món quà ý nghĩa. Dưới đây là một số hình ảnh, kính mời đại chúng xem qua.