MÀU NÂU

Một sớm mùa thu con lên đường

Tình mẹ gói gởi chút niềm thương

Đã mấy tháng qua nhiều lưu luyến

Vướng bận gia đình nghĩa tương thân.

Mẹ dặn con nè con biết không?

Lý tưởng xa vời ai tìm được

Con âm thầm ra đi cất bước

Từ đấy muôn phương con ngược xuôi

Cao nguyên, duyên hải khắp muôn nơi

Con đường gai góc gian nan lắm

Không chút dừng chân không chút nghĩ

Rộn rã bước chân đi tìm đạo

Gởi trọn niềm tin Đấng Đại Bi

Hằng hà sao sáng miền xa thẳm

Vững tin ánh đạo tự ngàn xưa

Hôm nay đây con được gặp Thầy

Tín tu pháp hạnh mỗi ngày một chuyên

Thầy gieo hạt giống phước điền

Từ bi trí giác an nhiên lòng người

Áo nâu một mẫu đời đời mang theo Tâm

Thầy như tấm gương trong Lắng nghe

Thầy giảng từng lời nhất tâm

Tham, Sân, Si gốc luân hồi khổ đau

Vô minh che lấp bấy lâu

Ầm ầm kéo đến vô thường đưa đi

Ơn Thầy khai mở sáng bầu trời đêm

Pháp môn tu tập và thiền mọi nơi

Thân tâm an lạc não phiền tiêu tan

Gặp Thầy con được bình an

Áo nâu màu áo của người tự do.

https://159.223.73.115/