MẦM XANH

Đêm xuống lòng lắng dịu

Vườn đất tâm đâm chồi

Lặng ngồi nghe hơi thở

Và nghe tiếng sương rơi

Như thấm vào núi đồi

Hạt mầm non bừng tỉnh

Không cần ánh mặt trời

Chỉ cần hơi thở nhẹ

Là đã đâm được rồi.