Lịch Khoá Tu Và Các Sự Kiện Năm 2021 – Làng Mai Thái Lan

Kính chào quý vị thân hữu gần xa, ban biên tập xin gởi đến quý vị lịch khóa tu và các sự kiện trong năm 2020 của tăng thân Làng Mai Thái Lan để quý vị có thể theo dõi và đăng ký. 

(Lưu ý: Các sự kiện và khoá tu sẽ tuỳ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19 và thời điểm mở cửa trở lại của tu viện)

 • 16/01 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 22-24/01: Khóa tu cuối tuần cho người Thái
 • 1114/02 : Tết Nguyên Đán
 • 19-24/02 : Khoá tu Tiếng Việt
 • 03 ? : Đại Giới Đàn
 • 20/03 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 26-28/03: khoá Teen người Thái
 • 10 – 14/04 :  Khóa tu Gia Đình Cho Người Thái (resort)
 • 01-05/05 :  Khóa tu Wake Up Quốc Tế
 • 15/05 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 04-06/06 :  Khóa tu cuối tuần cho người Thái
 • 27/6: Lễ xuất gia
 • 02-07/07: Khóa tu Tiếng Việt
 • 25/07 – 21/10: Khóa An Cư
 • 17/07: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 23-25/07: Khóa tu cuối tuần cho người Thái về dường đầu An cư
 • 08-09/08 : Ngày Mẹ (Tiếng Thái )
 • 18/09: Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • 18/09: Tết Trung Thu
 • 21/09: Ngày hoà bình thế giới tại MCU
 • 15-22/10:  Khóa tu Doanh Nhân
 • 06-07/11: Lễ cúng dường y Kathina
 • 05-12/11: Khoá tu Tiếp Hiện (Tiếng Việt)
 • 20/11 : Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
 • ? /11: Khoá tu Teen cho người Thái
 • 03-07/12: Khóa tu dành cho Bác sĩ và chuyên viên Y tế Tiếng Thái
 • 16/12: Lễ xuất gia
 • 10-18/12: Khoá tu Giáo thọ châu Á
 • 23-25/12: Khóa tu core sangha
 • 27-31/12 : Khóa tu quốc tế Tết dương lịch.