LỄ XUẤT GIA CÂY NGUYỆT QUẾ

Ngày 16.06.2019, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức lễ xuất gia cho 17 thành viên trong gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Lễ xuất gia diễn tra trong không khí trang nghiêm với sự chứng minh của tứ chúng Làng Mai Thái Lan cũng như sự hiện diện của người thân, bạn bè của quý sư chú quý sư cô gia đình cây Nguyệt Quế. Trước đó 1 ngày, Tăng thân cũng đã tổ chức lễ dẫn thỉnh cho các sư em để cầu thỉnh Tăng thân đáp lời thỉnh cầu và chứng minh cho lễ xuất gia.

Gia đình xuất gia cây Nguyệt Quế có 3 sư chú và 14 sư cô, đa phần đều là người Việt Nam, có một sư cô người Trung Quốc và một sư cô người Indonesia. Chiều cùng ngày xuất gia, đại chúng đã tổ chức thiền trà Be – in ăn mừng các sư em chính thức gia nhập gia đình xuất sĩ Làng Mai.

Các sư em gia đình cây Nguyệt Quế có rất nhiều tên đẹp và dễ thương: Chân Trăng Vững Chãi, Chân Trời Bạch Vân, Chân Trăng Dung Hòa, Chân Trăng Phúc Châu (Indonesia), Chân Trăng Lắng Yên, Chân Trăng Rộng Mở, Chân Trời Hải Vân, Chân Trăng Hòa Thuận (Trung Quốc), Chân Trăng Thuận Thảo, Chân Trăng Đức Hạnh, Chân Trăng Non Sông, Chân Trăng Khiêm Hạ, Chân Trăng Sáng Tỏ, Chân Trăng Thanh Bình, Chân Trăng Hòa Nhã, Chân Trăng Mây Trắng, Chân Trời Tịnh Vân.