LỄ XUẤT GIA CÂY NGỌC AM – 15.12.2019

Ngày 15.12.2019, Tăng thân Làng Mai Thái Lan hoan hỷ tổ chức lễ xuất gia cho 14 thành viên trong gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Càng vui sướng hơn khi lễ xuất gia có được sự chứng minh của Sư Ông Làng Mai sau 1 năm Người về chùa Tổ nghỉ dưỡng. Lễ xuất gia còn có sự chứng minh của Hòa Thượng đạo hiệu trước Minh sau Nghĩa, trú trì Tổ đình Giác Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cùng với chư tôn đức tại Tổ đình Giác Nguyên và chư Tôn Đức Ni từ Việt Nam sang. Lễ xuất gia diễn tra trong không khí trang nghiêm với sự chứng minh của tứ chúng Làng Mai Thái Lan cũng như sự hiện diện của người thân, bạn bè của quý sư chú quý sư cô gia đình cây Ngọc Am. Trước đó 1 ngày, Tăng thân cũng đã tổ chức lễ dẫn thỉnh cho các sư em để cầu thỉnh Tăng thân và Sư Ông đáp lời thỉnh cầu và chứng minh cho lễ xuất gia. Cuối buổi lễ xuất gia, Sư Ông Làng Mai đã có mặt chứng minh và đi vòng quanh nhìn thật sâu và cầm tay các sư em mới xuất gia. Sự có mặt của Sư Ông làm hạnh phúc và gây xúc động cho rất nhiều người. Gia đình Cây Ngọc Am có 14 thành viên gồm các sư chú, sư cô với những cái tên thật đẹp: Chân Trời Giác Sơn, Chân Trời Bảo Sơn, Chần Trời Phúc Sơn, Chân Trời Đức Sơn, Chân Trăng Hương Bình, Chân Trăng Hương Nguyện, Chân Trăng Hương Tịnh, Chân Trời Quy Sơn, Chân Trời Thiện Sơn, , Chân Trăng Hương Giới, Chân Trời Học Sơn, Chân Trời Kim Sơn, Chân Trăng Hương Hải, Chân Trăng Hương Bối. Ngoài ra, trong chuyến đi thăm Sư Ông và Làng Mai Thái Lan, Hòa Thượng Chùa Giác Nguyên cũng cho phép một người đệ tử của mình thọ giới sa di với Sư Ông và Tăng thân, đồng thời cũng mang pháp tự Chân Trời Giác Trọng. Buổi chiều đại chúng cùng gia đình và các sư em đã có một buổi be-in chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc cũng như những lời cảm ơn, phát nguyện thực tập từ các sư em gửi tới đại chúng cùng gia đình huyết thống của mình, các sư em đã được tặng rất nhiều món quà từ quý thầy, quý sư cô và gia đình, bạn bè nhân ngày biểu hiện gia đình xuất gia của mình.