Lễ xuất gia cây Giáng Hương

Ngày 2.7.2017, tại Làng Mai Thái Lan có lễ xuất gia gia đình cây Giáng Hương. Tám sư chú, sư cô với những cái tên thật dễ thương: Chân Trời Trúc Lâm, Chân Trăng Tuệ Phương, Chân Trăng Tuệ Khai, Chân Trăng Tuệ Nhã, Chân Trời Đại Lão, Chân Trời Uyên Nguyên, Chân Trăng Tuệ Uyển, Chân Trời Hồng Lĩnh được ra đời trong vòng tay thương yêu của Sư Ông Làng Mai và tứ chúng Làng Mai Thái Lan.
https://159.223.73.115/