Lễ Tự Tứ tại Làng Mai Thái Lan – An cư kiết hạ 2017

Sáng ngày 08/10/2017, tứ chúng Làng Mai Thái Lan vân tập tại Thiền đường Vách Núi để làm lễ tự tứ, kết thúc an cư kiết hạ năm 2017. Lễ tự tứ là dấu mốc kết thúc 90 ngày công phu tu tập của đại chúng Làng Mai Thái Lan. An cư kiết hạ năm nay, Làng Mai Thái Lan lần đầu tiên vinh dự có sự hiện diện của Sư Ông Làng Mai cùng với rất nhiều quý thầy quý sư cô lớn từ các trung tâm khác cũng trở về an cư và chia sẻ sự tu học với đại chúng. Ngoài ra, Tăng thân cũng có cơ duyên được diện kiến rất nhiều Chư tôn đức từ Việt Nam sang thăm viếng Sư Ông sách tấn tu học cho đại chúng. Năng lượng tu học năm nay vì thế rất yên và có nhiều phẩm chất. Trong phần chia sẻ của nghi thức tự tứ, quý thầy quý sư cô luôn nhắc nhở đại chúng về sự may mắn của đại chúng Làng Mai Thái Lan khi có Sư Ông cùng an cư. Đó là ước mơ của rất nhiều trung tâm Làng Mai trên thế giới. Sự tu học, lòng biết ơn, niềm tin, hạnh phúc của đại chúng sẽ là món quà, là sự trị liệu hiệu quả nhất dâng lên Sư Ông. Công phu tu tập vì thế cần được tiếp tục duy trì và đơm hoa kết trái. Sau buổi lễ tự tứ là lễ cúng ngọ, cúng thí thực và phần cúng dường của các vị cư sĩ từ Việt Nam sang mừng Sư Ông và Tăng thân kết thúc mùa an cư kiết hạ 2017. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Tăng thân Làng Mai trên toàn thế giới sẽ mừng Ngày Tiếp Nối thứ 91 của Sư Ông Làng Mai (11/10/1926 – 11/10/2017). Tứ chúng Làng Mai Thái Lan cũng sửa soạn những món quà ý nghĩa để dâng lên cho Sư Ông và hoa trái của công phu tu tập trong mùa an cư kiết hạ này là một trong những món quà đó