LỄ TỰ TỨ – KẾT THÚC AN CƯ KIẾT HẠ 2019

Sáng ngày 13.10.2019, tứ chúng Làng Mai Thái Lan vân tập tại thiền đường Voi Trắng cử hành lễ tự tứ, kết thúc 90 ngày an cư kiết hạ 2019. Một ngày trước lễ tự tứ, tăng thân Làng Mai Thái Lan đã tổ chức Ngày Tiếp Nối lần thứ 93 của Sư Ông Làng Mai với nhiều chương trình ý nghĩa và sâu sắc. 169 xuất sĩ và 13 cư sĩ đã cùng nhau an cư trọn vẹn 3 tháng với rất nhiều bình an và vững chãi. Bên cạnh chương trình nội điển kỹ sư Phật học mà chúng xuất sĩ đã được học trong nhiều năm qua, tăng thân Làng Mai Thái Lan có cơ hội thực tập và học hỏi sâu sắc hơn các pháp môn căn bản qua các pháp thoại của Sư Ông Làng Mai về sự thực tập niệm định tuệ, thầy Pháp Niệm (thiền tọa), thầy Từ Thông (thiền hành), sư cô Lương Nghiêm (thiền thở). Mỗi một tháng một lần, tăng thân đều thực tập một ngày im lặng hùng tráng toàn vẹn, chế tác được rất nhiều bình an và hạnh phúc. Sau lễ tự tứ, đại chúng đã tiến hành nghi thức cúng ngọ, cúng thí thực và làm lễ cúng tổ tiên, cầu siêu cho những người thân đã mất của quý thầy quý sư cô cũng như của các vị cư sĩ. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.  
https://159.223.73.115/