Thơ: Đời Mẹ Đời Sông

Mẹ là nước mát dòng sông

Cho đời con vẫy vùng tắm mát

Cuộc đời mẹ là muôn khúc nhạc

Ru đời con sâu thẳm đại bi tâm

Gồng gánh nỗi đời mẹ thầm lặng như sông

Trăm con sóng mẹ nén lòng khuya sớm

Con lên đường ngọn đèn khuya lay động

Mắt mẹ lệ nhòa, thầm khấn phía con đi

Con dâng tóc xanh, nước mắt mẹ tràn mi

Con hiểu lắm, nguyện tam thừa bước tới

Mẹ như sông sâu thẳm niềm mong đợi

Con yên bình, tóc mẹ trắng vô vi

Cả một đời dòng sông trôi đi

Mẹ vẫn thế, lặng thầm thương hết thảy

Và mẹ ơi! mẹ ơi! Con cúi lạy,

Giữa hương trầm, ơn mẹ mênh mông

Cả một đời mẹ như dòng sông

Cả một đời con lần về tắm mát

Giữa thiền môn con hóa thành khúc nhạc

Tấu nỗi lòng, tri ân mẹ, mẹ ơi.