Đi chơi núi Khảo – Yài

Đi chơi núi Khảo

Đi chơi núi Khảo – Yài,

Mùa thu gió heo may…

Dừng chân bên hồ nước,

Hỏi thăm con đường dài:

Trên đỉnh cao sương phủ,

Có phải là am mây?”

Thương chiếc xe xỏn – thẻo,

Đã quen đoạn đường này?

Vượt qua bao con dốc,

Đưa người lên đỉnh mây.

Lên chơi đỉnh Khảo – Yài,

Tìm đâu gặp người xưa!

Tiếng cười hòa tiếng thác,

Vang vọng cả rừng trưa.

Rừng cây bóng râm mát,

Mắc võng nằm đu đưa.

Nghịch ngợm mấy chú vắt,

Vui biết mấy cho vừa.

Thương em người tu trẻ,

Vai bạc áo nâu gầy.

Trót nặng tình non nước,
Ở mãi chốn nhiều mây(*).

Ôi tháng ngày hạnh phúc!

Ta vẫn còn bên nhau.

Chút ân tình ấm áp,

Xin giữ gìn mai sau.

Lên chơi núi khảo – Yài,

Mùa thu gió heo may.

Ẩn giả tầm bất ngộ,

Đường về, mưa bụi bay.

Sinh, Làng Mai Thái Lan – 2015

(*) Chốn nhiều mây: vân thâm bất tri xứ, thơ Giả Đảo.

https://159.223.73.115/