ĐẠI GIỚI ĐÀN TRỪNG QUANG | Từ ngày 10 -14/2/2023

 

Kính thưa Đại chúng!

Đạo tràng Mai Thôn sẽ tổ chức Đại Giới Đàn Trừng Quang từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2 năm 2023 tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan.  Sự kiện này bao gồm các buổi lễ truyền giới Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, lễ Truyền Đăng cho các vị Tập sự Giáo thọ, lễ kỷ niệm 10 năm ngày Tu viện có mặt tại “Đất Mới” trên Vương Quốc Thái Lan, và lễ Đặt Đá khởi công xây dựng Thiền Đường mới.

Trong dịp này, Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan có vinh dự chào đón quý vị Tôn túc quang lâm chứng minh và hộ niệm cho các buổi lễ; đồng thời, có rất nhiều quý Thầy, quý Sư cô từ các trung tâm Làng Mai, quý vị giới tử, cũng như quý vị xuất sĩ đến từ các truyền thống khác nhau trên toàn thế giới đang có mặt và sẵn sàng chuẩn bị cho sự kiện.

Tăng thân Làng Mai trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với quý vị Tôn túc, quý Thầy, quý Sư cô, và các Tăng thân cư sĩ khắp nơi đang nối vòng tay để yểm trợ cho sự kiện này.

Thương quý,

Quý Thầy, quý Sư cô

Tăng thân Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan