Đại Giới Đàn BÂY GIỜ – Ở ĐÂY

Sau mùa Tết Kỷ Hợi với nhiều niềm vui và bình an, Tăng thân Làng Mai Thái Lan cùng với Tăng thân Làng Mai Pháp Quốc tổ chức đại giới đàn Bây Giờ – Ở Đây từ ngày 21 – 25 tháng 2 năm 2019. Đại giới đàn năm nay, Tăng thân vinh dự được cung thỉnh chư tôn đức từ Việt Nam vào Hội đồng truyền giới Khất sĩ nam: Hòa Thượng Thích Huệ Ấn – viện chủ chùa Phổ Quang (Huế), Hòa Thượng Thích Giác Quang – viện chủ chùa Bảo Lâm (Huế), Hòa Thượng Thích Chí Viên – viện chủ chùa Linh Phong (Nha Trang), Hòa Thượng Thích Giác Viên – Thầy Thủ Tọa Làng Mai Thái Lan, Hòa Thượng Thích Nguyên Minh – viện chủ chùa Kim Sơn (Nha Trang), Thượng Tọa Thích Giác Không – viện chủ Tu viện Phước Long (Nha Trang), Thượng Tọa Thích Trí Chơn – viện chủ Tu viện Khánh An (Đồng Nai – Tp. HCM), Thượng Tọa Thích Thanh Huân – viện chủ chùa Pháp Vân (Hà Nội) cùng với quý thầy Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn làm Thầy Tôn Chứng. Bên phía Hội đồng truyền giới Khất sĩ nữ gồm: Ni trưởng Thích nữ Như Bửu – viện chủ chùa Kiều Đàm (Bà Rịa – Vũng Tàu), Ni trưởng Thích nữ Như Minh – viện chủ chùa Pháp Hỷ (Huế), Ni trưởng Thích nữ Từ Nhu – viện chủ chùa Từ Đức (Huế), Ni trưởng Thích nữ Đàm Lan – viện chủ chùa Bồ Đề(Hà Nội) cùng với quý sư cô  Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn làm Thầy Tôn Chứng. Đại giới đàn Bây Giờ – Ở Đây đã làm lễ truyền giới cho 25 giới tử Khất sĩ nam, 16 giới tử Khất sĩ nữ, 8  giới tử Thức Xoa Ma Na, 41 giới tử  Tiếp Hiện, trong đó có 6 giới tử Tiếp Hiện cư sĩ và đặc biệt là lễ truyền đăng cho 20 vị tân giáo thọ trong đó có 5 giáo thọ cư sĩ đến từ Mỹ châu và Úc châu. Đại giới đàn này cũng là lần đầu tiên tại Làng Mai Thái Lan có các vị giới tử từ các truyền thống khác xin được thọ giới theo giới đàn của Tăng thân Làng Mai. Ngoài những buổi lễ truyền giới tiếp nối tinh thần truyền đăng tục diệm, chư tôn đức cũng đã dành rất nhiều thì giờ quý báu để chia sẻ, sách tấn và khích lệ đại chúng trên con đường tu tập và phụng sự để xứng đáng là sự tiếp nối vững chắc của Sư Ông Làng Mai. Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=i6K2eEVjZA8&feature=youtu.be
https://159.223.73.115/