Chương trình tu học dài hạn dành cho thiền sinh nữ

Kính thưa quý Phật tử khắp chốn

Bắt đầu từ tháng 8 năm 2018, xóm Trăng Tỏ (xóm quý sư cô) Làng Mai Thái Lan sẽ mở ra chương trình dành cho khách dài hạn (ở trên 1 tháng).

Chương trình này dành cho những ai muốn tạo cho mình cơ hội tu tập sâu hơn để có thể nắm vững sự thực tập chánh niệm, hầu giúp mình có cơ hội nuôi dưỡng nguồn hạnh phúc và bình an cũng như chuyển hóa những khó khăn khổ đau của mình.

Khi là một vị khách dài hạn, bạn sẽ quen với môi trường cũng như sự thực tập cho nên bạn cũng có thể yểm trợ quý sư cô trong một vài lĩnh vực nhất định trong khả năng của bạn.

Làng cũng sẽ nhận khách dài hạn người Việt, người Thái cũng như người nước ngoài. Rất mong những ai có tâm muốn tu tập và đem hoa trái của sự thực tập đến với mọi người tham dự chương trình này để mình cùng nhau đi trên con đường của hiểu và thương.

Thông tin và đăng ký tại đây.

Kính thư
Xóm Trăng Tỏ Làng Mai Thái Lan.

https://159.223.73.115/