Vui hội Trăng Rằm 2020

Tại Làng Mai, trung thu không chỉ đơn thuần là một lễ hội là còn là một nét văn hóa, đặc biệt hơn nữa còn là một sự thực tập nuôi dưỡng hạt giống tuổi thơ trong mình. Mỗi năm, có rất nhiều các vị thiền sinh đăng ký tham dự tuần tu học chánh…

Trang thư Ân Tình Thầy Trò

Làng Mai nổi tiếng với sự thực tập tình huynh đệ nhưng tình Thầy trò tại Làng Mai là một nét đặc biệt khác mà không phải ai cũng biết để tâm và thưởng thức. Thầy biết trò có trong mình và trò biết mình có trong Thầy. Thầy biết trò thương mình và trò…

An cư Kiết Hạ 2020

An cư kiết hạ là một truyền thống tu tập trong tất cả các truyền thống Phật giáo. Sư Ông Làng Mai từng nhiều lần dặn dò rằng 3 tháng an cư là món quà của chư Bụt, chư Tổ dành tặng cho đàn hậu học để thúc liễm thân tâm và trao dồi giới…