Làm sao để dừng lại và buông thư?

Câu hỏi: Tại sao sự dừng lại và buông thư lại quan trọng đến vậy trong thiền, và ngồi thiền là cơ hội thực tập dừng lại hoàn toàn phải không, thưa thiền sư? Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Mỗi người trong chúng ta đều có hạt giống rong ruổi, tìm kiếm. Chúng ta không…