Cập nhật: Huỷ khoá tu tiếng Việt “Trong ấm ngoài êm” tháng 6/2022

Kính thưa các bạn thiền sinh thân mến,

Vì một số lý do khách quan thực hiện theo quy định của chính phủ Thái Lan liên quan đến tình hình Covid 19 tại địa phương, Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan trân trọng thông báo để các bạn thiền sinh được biết rằng Khoá tu Tiếng Việt (24-28/6/2022) sẽ không thể diễn ra. Quý Thầy, quý Sư cô rất lấy làm tiếc cho việc này. Với lòng biết ơn sâu sắc, Quý Thầy, quý Sư cô mong tiếp tục được đồng hành cùng các bạn trên con đường thực tập.

Từ tháng 6 này, Tu viện mở ghi danh nhận khách đến Tu viện với số lượng 100 khách mỗi tuần và ngôn ngữ là Tiếng Việt, cụ thể như sau:

 https://langmaithailan.org/thong…/khoa-tu-tai-tu-vien/1555

Quý Thầy, quý Sư cô mong được tiếp đón các bạn đến Tu viện cùng thực tập.

Trân trọng,

Quý Thầy, quý Sư cô

Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan