BUÔNG BỎ…

Buông bỏ sau lưng không nuối tiếc

Niềm vui nỗi khổ cõi đời riêng

Bại thành cũng chỉ là hư ảo

Trước mặt là màu sáng thanh thiên

Trước mặt ta về với thiên nhiên

Cát bụi, gió mưa chẳng lụy phiền

Cỏ xanh thơm ngọt trời đất tặng

Trăng sáng ngời cao khí hạo nhiên

Rồi phải đến ngày ta bỏ lại

Có cần chi nữa chuyện trăm năm

Ai hay, ai dở, ai cay đắng

Bỏ lại, ta về với cõi ta!