BÀI THƠ ĐẸP

Mỗi người thương như trang sách mới

Em đọc mỗi ngày không hết yêu thương,

Tình thương muôn đời là bài thơ đẹp

Như nắng mai hồng rạng rỡ non sông.