AN NHIÊN

Thôi kệ! Ngày về cùng đêm tới

Thôi kệ! Cọt kẹt cụm tre lay

Kệ đi! Vi vu rừng keo hẻo

Kệ đi! Hai tai nghe nhạc rung

Thôi kệ! Sóc trắng đang leo trèo

Thôi kệ! Sóc xám đang nhìn ta

Kệ đi! Loài sóc về ngụ tổ

Kệ đi! Mi ngủ ta ngắm chơi

Thôi kệ! Trăng lên trên đỉnh núi

Thôi kệ! Vằng vặc mặt đôi ta

Kệ đi! Thơ treo trăng theo đã

Kệ đi! Tỏ tình đã trao nhau

Thôi kệ! Cái đêm hội trong sáng

Thôi kệ! Ta đề nối bài thơ…