An cư Kiết Hạ 2020

An cư kiết hạ là một truyền thống tu tập trong tất cả các truyền thống Phật giáo. Sư Ông Làng Mai từng nhiều lần dặn dò rằng 3 tháng an cư là món quà của chư Bụt, chư Tổ dành tặng cho đàn hậu học để thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức. Tại Làng Mai Thái Lan, 3 tháng an cư là khoảng thời gian quý báu và yên nhất đối với các vị xuất sĩ cho sự thực tập, học hỏi giáo pháp, tăng trưởng an lạc và chuyển hóa khổ đau trong tự thân.

Ngày 05.07.2020, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức đối thú an cư kiết hạ. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên quý vị cư sĩ người Thái Lan vẫn chưa tiện trở về tu viện để cùng tham dự lễ đối thú. Năm nay Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức an cư tu học miên mật 90 ngày với sự có mặt của 36 thầy tỳ kheo, 24 sư chú sa di. Bên phía quý sư cô có 48 tỳ kheo ni, 28 thức xoa ma na, 24 sa di ni và 1 tập sự nữ.

Một ngày trước đó, ngày 04.07.2020, qúy thầy xóm Trời Quang và quý sư cô xóm Trăng Tỏ đã tổ chức lễ đếm thẻ riêng mỗi xóm cũng như tuyên bố giới trường và đại giới cho mùa an cư kiết hạ năm 2020.

Sáng sớm ngày 05.07.2020, sau thời khoá ngồi thiền hướng dẫn và thiền hành, đại chúng tổ chức lễ an vị Bụt, thỉnh tượng Bụt trắng an vị dưới gốc cây bồ đề sau khi cây cốc – cổ thụ lớn nhất tại Làng Mai Thái Lan đã không thể tiếp tục sự sống.

Lúc 9h00, đại chúng vân tập tại thiền đường Voi Trắng để cử hành lễ đối thú an cư kiết hạ và cúng ngọ. Chiều cùng ngày, đại chúng tổ chức lễ cúng thí thực cầu nguyện hòa bình cho thế giới.

Quý thầy quý sư cô kính mời các bạn thiền sinh cùng thiết lập một nơi cho mình trở về để an cư với quý thầy quý sư cô. Năng lượng tu tập bình an của mỗi người sẽ đóng góp rất nhiều cho bình an của thế giới.

https://159.223.73.115/