SEN HÁI ĐẦU MÙA
Share

pháp thoại

TÌNH THƯƠNG ĐỘ LƯỢNG BAO DUNG – Thích Giác Viên

#pháp thoại  #Thầy Thủ Tọa 

Pháp là Thầy, là Tăng thân – Thầy Thủ Tọa Làng Mai Thái Lan – Thích Giác Viên

#pháp thoại  #thực tập chánh niệm