Share

Trung Thu ” Đêm Hội Ngàn Sao” – 23.09.2018

Giữ gìn văn hóa Việt Nam là một trong những trách nhiệm và sự thực tập của Tăng thân Làng Mai. Trong đó, tổ chức vui chơi trung thu là một trong những nét đẹp của mỗi tu viện Làng Mai trên khắp thế giới. Quý thầy quý sư cô có cơ hội tổ chức làm lồng đèn, múa lân, rước đèn, ca hát văn nghệ cùng với các vị thiền sinh cũng như các em nhỏ.

Ngày 23.09.2018, Tăng thân Làng Mai Thái Lan 1 ngày chơi trung thu với những hoạt động làm lồng đèn, rước lồng đèn và tổ chức văn nghệ Đêm Hội Ngàn Sao với sự tham gia của hơn 100 vị thiền sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh.

DSC_9973
DSC_9781
DSC_9815
DSC_9816
DSC_9818
DSC_9855
DSC_9843
DSC_9863
DSC_9864
DSC_9943
DSC_9952
DSC_9953
DSC_9960
DSC_0048
DSC_0108
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0131
DSC_0151
DSC_0159
DSC_0169
DSC_0191
DSC_0193
DSC_0195
DSC_0199