Share

Ngày quán niệm tại trung tâm giáo dưỡng “Metta House”

Ngày 20/12/2017 vừa qua, một nhóm quý Thầy, quý sư cô đã từ trung tâm tu học Làng Mai Thái Lan đến thăm một trung tâm giáo dưỡng “Metta House” dành cho trẻ em phạm tội dưới tuổi vị thành niên ở Bangkok.

Chương trình tu học một ngày cùng với các em như sau:

4:30 Khởi hành từ Làng Mai Thái Lan
8:30 Ăn sáng tại Metta House
9:00 Thiền ca
9:30 Pháp Thoại (Thầy Pháp Trạch)
10:45 Pháp đàm (có 4 nhóm), thực tập nhận diện hạt giống tốt bằng cách viết 5 điểm tốt của mình lên cánh hoa.
12:00 Ăn trưa
13:00 Thiền buông thư
14:00 Be-in, câu hỏi và trả lời (T. Tinh Khôi)
15:30 Trở về lại tu viện
Ngày sinh hoạt đã mang lại nhiều niềm vui cho các em, các vị tình nguyện viên cũng như quý Thầy, quý sư cô đến tham dự.
1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
1 (10)
25498493_10156052060557990_6988577414674396324_n
25498533_10156052059567990_2798211888985121386_n
25507907_10156052059712990_5207565293773313260_n
25550282_10156052059952990_9195142661780916644_n
25550541_10156052059602990_1480582274215602184_n
25551870_10156052059947990_6885176606639646096_n
25551933_10156052059782990_8296057211277349539_n
25591842_10156052060117990_3589368669184192439_n
25551974_10156052060672990_6934918281497323186_n
25552043_10156052059542990_6954440141439526413_n
25552409_10156052059487990_1621572206427013673_n
25591578_10156052060337990_2275657703088277381_n
25498348_10156052060407990_1561459971836364342_n
25551934_10156052060527990_19824234144149596_n
25591832_10156052060472990_6150172186291995864_n
25994835_10156052060512990_2775667425866019353_n
25593884_10156052060097990_9070477811430878791_n
25593990_10156052059522990_8563856640585356688_n
DSC00345
25594209_10156052059772990_1517752347101908497_n
25659396_10156052060147990_4716235174118162056_n
1 (11)
1 (12)