Share

NGÀY CỦA MẸ – LỄ BÔNG HỒNG CÀI ÁO – VU LAN 2019

Ngày 11.08.2019, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức lễ Bông Hồng Cài Áo kết hợp kỷ niệm Ngày Của Mẹ theo truyền thống Thái Lan cho hơn 120 thiền sinh gồm người Thái, cộng đồng người Việt tại Bangkok và một số thiền sinh từ Việt Nam. Vì lễ Vu Lan đã được tổ chức cách đây 1 tháng trong khóa tu tiếng Việt nên chương trình Ngày Của Mẹ – Lễ Bông Hồng Cài Áo lần này được tổ chức với sự có mặt của một số quý thầy quý sư cô đại diện cho Tăng thân chứng minh và yểm trợ cho buổi lễ.

DSC_8693
DSC_8694
DSC_8697
DSC_8702
DSC_8704
DSC_8710
DSC_8712
DSC_8714
DSC_8719
DSC_8722
DSC_8727
DSC_8734
DSC_8737
DSC_8739
DSC_8742
DSC_8743
DSC_8748
DSC_8749
DSC_8751
DSC_8756
DSC_8758
DSC_8762
DSC_8765
DSC_8768
DSC_8775
DSC_8776
DSC_8777
DSC_8779
L1007151
DSC_8786
DSC_8789
DSC_8790
DSC_8794
DSC_8800
DSC_8805
DSC_8814
DSC_8816
DSC_8817
DSC_8820
DSC_8826
DSC_8827
DSC_8831
DSC_8840
DSC_8841
DSC_8845
DSC_8846
DSC_8847
DSC_8848
DSC_8849
DSC_8850
DSC_8851
DSC_8853
DSC_8857
DSC_8858
DSC_8859
DSC_8860
DSC_8861
DSC_8864
DSC_8871
DSC_8877
DSC_8880
DSC_8882
DSC_8883
DSC_8884
DSC_8885
DSC_8888
DSC_8889
DSC_8891
DSC_8895
DSC_8898
DSC_8900
DSC_8909
DSC_8912
DSC_8920
DSC_8925