Share

Lễ xuất gia Cây Sơn Trà – 16.12.2018

Ngày 16.12.2018, Tăng thân Làng Mai Thái Lan hoan hỷ chào mừng 11 sư em chính thức trở thành đệ tử của Sư Ông, chính thức gia nhập Tăng thân xuất sĩ. Lễ xuất gia có sự chứng minh của Hòa Thượng Viện chủ Tổ đình Giác Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lễ xuất gia còn có sự tham dự của bố mẹ, người thân của các sư em.

Các sư em được nhận những tên rất hay và đẹp. Tên của các sư chú: Chân Trời Nắng Mới, Chân Trời Phương Vân, Chân Trời Nhất Vị, Chân Trời Nhập Lưu. Tên của các sư cô: Chân Trăng Trí Niệm, Chân Trăng Tường Niệm, Chân Trăng Ân Niệm, Chân Trăng Hỷ Niệm, Chân Trăng An Niệm, Chân Trăng Trú Niệm và Chân Trăng Khánh Niệm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ dẫn thỉnh và lễ xuất gia.

DSC_4627
DSC_4628
DSC_4629
DSC_4631
DSC_4634
DSC_4636
DSC_4640
DSC_4641
DSC_4644
DSC_4645
DSC_4648
DSC_4651
DSC_4654
DSC_4656
DSC_4658
DSC_4660
DSC_4662
DSC_4671
DSC_4689
DSC_4691
DSC_4699
DSC_4702
DSC_4730
DSC_4786
DSC_4797
DSC_4800
DSC_4801
DSC_4802
DSC_4803
DSC_4814
DSC_4850
DSC_4866
DSC_4887
DSC_4902
DSC_4935
DSC_4942
DSC_4945
DSC_4952
DSC_4955
DSC_4961
DSC_4963
DSC_4972
DSC_4987
DSC_5003
DSC_5004
DSC_5021
DSC_5044
DSC_5053
DSC_5056
DSC_5076
DSC_5077
DSC_5079
DSC_5084
DSC_5085
DSC_5117
DSC_5122
DSC_5127
DSC_5133