Share

LỄ XUẤT GIA CÂY NGỌC AM – 15.12.2019

Ngày 15.12.2019, Tăng thân Làng Mai Thái Lan hoan hỷ tổ chức lễ xuất gia cho 14 thành viên trong gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Càng vui sướng hơn khi lễ xuất gia có được sự chứng minh của Sư Ông Làng Mai sau 1 năm Người về chùa Tổ nghỉ dưỡng. Lễ xuất gia còn có sự chứng minh của Hòa Thượng đạo hiệu trước Minh sau Nghĩa, trú trì Tổ đình Giác Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cùng với chư tôn đức tại Tổ đình Giác Nguyên và chư Tôn Đức Ni từ Việt Nam sang.

Lễ xuất gia diễn tra trong không khí trang nghiêm với sự chứng minh của tứ chúng Làng Mai Thái Lan cũng như sự hiện diện của người thân, bạn bè của quý sư chú quý sư cô gia đình cây Ngọc Am. Trước đó 1 ngày, Tăng thân cũng đã tổ chức lễ dẫn thỉnh cho các sư em để cầu thỉnh Tăng thân và Sư Ông đáp lời thỉnh cầu và chứng minh cho lễ xuất gia.

Cuối buổi lễ xuất gia, Sư Ông Làng Mai đã có mặt chứng minh và đi vòng quanh nhìn thật sâu và cầm tay các sư em mới xuất gia. Sự có mặt của Sư Ông làm hạnh phúc và gây xúc động cho rất nhiều người.

Gia đình Cây Ngọc Am có 14 thành viên gồm các sư chú, sư cô với những cái tên thật đẹp: Chân Trời Giác Sơn, Chân Trời Bảo Sơn, Chần Trời Phúc Sơn, Chân Trời Đức Sơn, Chân Trăng Hương Bình, Chân Trăng Hương Nguyện, Chân Trăng Hương Tịnh, Chân Trời Quy Sơn, Chân Trời Thiện Sơn, , Chân Trăng Hương Giới, Chân Trời Học Sơn, Chân Trời Kim Sơn, Chân Trăng Hương Hải, Chân Trăng Hương Bối. Ngoài ra, trong chuyến đi thăm Sư Ông và Làng Mai Thái Lan, Hòa Thượng Chùa Giác Nguyên cũng cho phép một người đệ tử của mình thọ giới sa di với Sư Ông và Tăng thân, đồng thời cũng mang pháp tự Chân Trời Giác Trọng.

Buổi chiều đại chúng cùng gia đình và các sư em đã có một buổi be-in chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc cũng như những lời cảm ơn, phát nguyện thực tập từ các sư em gửi tới đại chúng cùng gia đình huyết thống của mình, các sư em đã được tặng rất nhiều món quà từ quý thầy, quý sư cô và gia đình, bạn bè nhân ngày biểu hiện gia đình xuất gia của mình.

DSC_4420 copy
DSC_4493 copy
DSC_4502 copy
DSC_4563 copy
DSC_4590 copy
DSC_4637 copy
DSC_4767
DSC_4772 copy
DSC_4786
DSC_4791
DSC_4794
DSC_4799
DSC_4800
DSC_4806
DSC_4816
DSC_4819
DSC_4821 copy
DSC_4831
DSC_4834
DSC_4846
DSC_4874
DSC_4876
DSC_4889
DSC_4897
DSC_4900
DSC_4904
DSC_4910
DSC_4914
DSC_4915
DSC_4916
DSC_4917
DSC_4919
DSC_4921
DSC_4927
DSC_4933
DSC_4935
DSC_4940
DSC_4943
DSC_4952
DSC_4956
DSC_4960
DSC_4979
DSC_4985
DSC_4989
DSC_4993
DSC_4994
DSC_4998
DSC_5000
DSC_5005
DSC_5010
DSC_5012
DSC_5016
DSC_5017
DSC_5021
DSC_5026
DSC_5029
DSC_5032
DSC_5047
DSC_5057
DSC_5061
DSC_5062
DSC_5065
DSC_5070 copy
DSC_5083 copy
DSC_5087
DSC_5095
DSC_5100
DSC_5102
DSC_5107
DSC_5110
DSC_5118
DSC_5115
DSC_5132
DSC_5120
DSC_5142
DSC_5148
DSC_5154
DSC_5157
DSC_5169
DSC_5177
DSC_5180
DSC_5182
DSC_5187
DSC_5188
DSC_5192
DSC_5203
DSC_5198
DSC_5207
DSC_5210
DSC_5213
DSC_5216
DSC_5230
DSC_5233
DSC_5234
DSC_5242
DSC_5247
DSC_5251
DSC_5256
DSC_5274
DSC_5280
DSC_5283
DSC_5293
DSC_5303
DSC_5305
DSC_5309
DSC_5315
DSC_5316
DSC_5324
DSC_5331
DSC_5332
DSC_5339
DSC_5343
DSC_5350
DSC_5359
DSC_5362
DSC_5369
DSC_5375
DSC_5379
DSC_5394
DSC_5396
DSC_5398
DSC_5403
DSC_5409
DSC_5436
DSC_5441
DSC_5449
DSC_5451
DSC_5494
DSC_5498