Share

LỄ TỰ TỨ – KẾT THÚC AN CƯ KIẾT HẠ 2019

Sáng ngày 13.10.2019, tứ chúng Làng Mai Thái Lan vân tập tại thiền đường Voi Trắng cử hành lễ tự tứ, kết thúc 90 ngày an cư kiết hạ 2019. Một ngày trước lễ tự tứ, tăng thân Làng Mai Thái Lan đã tổ chức Ngày Tiếp Nối lần thứ 93 của Sư Ông Làng Mai với nhiều chương trình ý nghĩa và sâu sắc. 169 xuất sĩ và 13 cư sĩ đã cùng nhau an cư trọn vẹn 3 tháng với rất nhiều bình an và vững chãi. Bên cạnh chương trình nội điển kỹ sư Phật học mà chúng xuất sĩ đã được học trong nhiều năm qua, tăng thân Làng Mai Thái Lan có cơ hội thực tập và học hỏi sâu sắc hơn các pháp môn căn bản qua các pháp thoại của Sư Ông Làng Mai về sự thực tập niệm định tuệ, thầy Pháp Niệm (thiền tọa), thầy Từ Thông (thiền hành), sư cô Lương Nghiêm (thiền thở). Mỗi một tháng một lần, tăng thân đều thực tập một ngày im lặng hùng tráng toàn vẹn, chế tác được rất nhiều bình an và hạnh phúc.

Sau lễ tự tứ, đại chúng đã tiến hành nghi thức cúng ngọ, cúng thí thực và làm lễ cúng tổ tiên, cầu siêu cho những người thân đã mất của quý thầy quý sư cô cũng như của các vị cư sĩ.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

 

DSC_1540
DSC_1551
DSC_1555
DSC_1557
DSC_1560
DSC_1564
DSC_1570
DSC_1571
DSC_1572
DSC_1575
DSC_1576
DSC_1577
DSC_1578
DSC_1580
DSC_1591
DSC_1592
DSC_1594
DSC_1597
DSC_1601
DSC_1602
DSC_1604
DSC_1607
DSC_1611
DSC_1612
DSC_1617
DSC_1623
DSC_1626
DSC_1627
DSC_1628
DSC_1631
DSC_1632
DSC_1633
DSC_1635
DSC_1636
DSC_1638
DSC_1640
DSC_1642
DSC_1643
DSC_1647
DSC_1543
DSC_1650
DSC_1654
DSC_1657
DSC_1665
DSC_1668
DSC_1672
DSC_1674
DSC_1678
DSC_1680
DSC_1681
DSC_1724
DSC_1690
DSC_1693
DSC_1697
DSC_1699
DSC_1701
DSC_1704
DSC_1715
DSC_1718
DSC_1719
DSC_1729
DSC_1736
DSC_1738
DSC_1741
DSC_1743
DSC_1747