Share

LỄ ĐỐI THÚ AN CƯ KIẾT HẠ 2020

An cư kiết hạ là một truyền thống tu tập trong tất cả các truyền thống Phật giáo. Sư Ông Làng Mai từng nhiều lần dặn dò rằng 3 tháng an cư là món quà của chư Bụt, chư Tổ dành tặng cho đàn hậu học để thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức. Tại Làng Mai Thái Lan, 3 tháng an cư là khoảng thời gian quý báu và yên nhất đối với các vị xuất sĩ cho sự thực tập, học hỏi giáo pháp, tăng trưởng an lạc và chuyển hóa khổ đau trong tự thân.

Ngày 05.07.2020, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức đối thú an cư kiết hạ. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên quý vị cư sĩ người Thái Lan vẫn chưa tiện trở về tu viện để cùng tham dự lễ đối thú. Năm nay Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức an cư tu học miên mật 90 ngày với sự có mặt của 36 thầy tỳ kheo, 24 sư chú sa di. Bên phía quý sư cô có 48 tỳ kheo ni, 28 thức xoa ma na, 24 sa di ni và 1 tập sự nữ.

Một ngày trước đó, ngày 04.07.2020, qúy thầy xóm Trời Quang và quý sư cô xóm Trăng Tỏ  đã tổ chức lễ đếm thẻ riêng mỗi xóm cũng như tuyên bố giới trường và đại giới cho mùa an cư kiết hạ năm 2020.

Sáng sớm ngày 05.07.2020, sau thời khoá ngồi thiền hướng dẫn và thiền hành, đại chúng tổ chức lễ an vị Bụt, thỉnh tượng Bụt trắng an vị dưới gốc cây bồ đề sau khi cây cóc – cổ thụ lớn nhất tại Làng Mai Thái Lan đã không thể tiếp tục sự sống.

Lúc 9h00, đại chúng vân tập tại thiền đường Voi Trắng để cử hành lễ đối thú an cư kiết hạ và cúng ngọ. Chiều cùng ngày, đại chúng tổ chức lễ cúng thí thực cầu nguyện hòa bình cho thế giới.

DSC_3406
DSC_3413
DSC_3415
DSC_3418
DSC_3420
DSC_3424
DSC_3425
DSC_3432
DSC_3440
DSC_3454
DSC_3456
DSC_3458
DSC_3461
DSC_3464
DSC_3469
DSC_3472
DSC_3474
DSC_3477
DSC_3482
DSC_3487
DSC_3489
DSC_3497
DSC_3498
DSC_3500
DSC_3504
DSC_3507
DSC_3510
DSC_3512
DSC_3513
DSC_3517
DSC_3518
DSC_3523
DSC_3525
DSC_3526
DSC_3532
DSC_3535
DSC_3536
DSC_3543
DSC_3545
DSC_3546
DSC_3550
DSC_3557
DSC_3562
DSC_3568
DSC_3569
DSC_3572
DSC_3576
DSC_3577
DSC_3580
DSC_3586
DSC_3588
DSC_3594
DSC_3600
DSC_3604
DSC_3605