Share

Chương trình xuất gia gieo duyên: Lễ Dẫn Thỉnh và Lễ Xuất Gia 17.08.2018

Chương trình xuất gia gieo duyên 3 tháng là một chương trình mở cho các thiền sinh cư sĩ thuộc các nước châu Á Thái Bình Dương. Năm 2015, chương trình bắt đầu chỉ được mở cho người Thái nhưng những năm sau, các vị thiền sinh thân cận lâu năm tại các nước lân cận trong khu vực châu Á cũng muốn trải nghiệm và thực tập theo nên số lượng quốc tịch tham dự chương trình ngày càng đông. Năm nay là năm mà số lượng người tham dự chương trình đông nhất (17 tập sự) và cũng đồng thời có số lượng quốc tịch tham gia đông nhất, gồm 7 quốc tịch: Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Hồng Kông.

Các sư chú có tên đầu tên với chữ Đất, gồm: Đất Vương Xá, Đất Bồ Đề, Đất Kỳ Viên, Đất Lộc Uyển và Đất Đại Lâm.

Các sư cô có tên đầu tiên với chữ Suối, gồm: Suối Hòa Nhã, Suối Hòa Điệu, Suối Hòa Thuận, Suối Hòa Ái, Suối Hòa Giải, Suối Hòa Hợp, Suối Hòa Bình, Suối Hòa Nhập, Suối Hòa Diệu, Suối Hòa Phương, Suối Hòa Tấu và Suối Hòa Đồng.

 

 

DSC_8715
DSC_8718
DSC_8720
DSC_8722
DSC_8725
DSC_8726
DSC_8728
DSC_8730
DSC_8732
DSC_8734
DSC_8736
DSC_8738
DSC_8740
DSC_8741
DSC_8743
DSC_8744
DSC_8746
DSC_8748
DSC_8750
DSC_8752
DSC_8755
DSC_8757
DSC_8759
DSC_8921
DSC_8922
DSC_8898
DSC_8901
DSC_8905
DSC_8906
DSC_8909
DSC_8915
DSC_8930
DSC_8935
DSC_8941
DSC_8957
DSC_8968
DSC_8977
DSC_8979
DSC_8987
DSC_8999