Share

LỄ CÚNG DƯỜNG Y KATHINA

Vào ngày chủ nhật 10 tháng 11 năm 2019 sau 1 tháng mãn hạ an cư 2019 Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan đã diễn ra lễ cúng dường y kathina. Đây là một nghi lễ truyền thống của phật giáo nguyên thủy nhằm tri ân và hộ trì tăng đoàn sau 3 tháng an cư của quý vị phật tử, tại tu viện đã có rất nhiều quý Thầy, Sư Cô cùng quý vị phật tử Thái Lan, Việt Nam đến tham dự buổi lễ. Chương trình cho ngày lễ được bắt đầu từ sáng sớm, đại chúng đã cũng nhau có mặt tại thiền đường Bạch Tượng thực tập ngồi thiền, tụng kinh và sau đó cùng thiền hành, ăn cơm quá đường, nghe pháp thoại về thực tập bố thí, phước đức cúng dường của người cư sĩ và làm lễ cúng dường y kathina.

DSC_3151
DSC_3154
DSC_3157
DSC_3159
DSC_3160
DSC_3161
DSC_3164
DSC_3165
DSC_3166
DSC_3173
DSC_3187
DSC_3190
DSC_3214
DSC_3227
DSC_3230
DSC_3231
DSC_3249
DSC_3252
DSC_3254
DSC_3257
DSC_3267
DSC_3272
DSC_3273
DSC_3280
DSC_3284
DSC_3285
DSC_3291
DSC_3294
DSC_3301
DSC_3302
DSC_3313
DSC_3320
DSC_3336
DSC_3340
DSC_3344
DSC_3347
DSC_3348
DSC_3351
DSC_3358
DSC_3359
DSC_3362
DSC_3363
DSC_3371
DSC_3373
DSC_3374
DSC_3377
DSC_3385
DSC_3388
DSC_3390
DSC_3396
DSC_3401
DSC_3416
DSC_3417
DSC_3424
DSC_3430
DSC_3435
DSC_3437
DSC_3438
DSC_3441
DSC_3446
DSC_3449
DSC_3455
DSC_3458
DSC_3461
DSC_3463
DSC_3468
DSC_3469
DSC_3471
DSC_3473
DSC_3480
DSC_3487
DSC_3488
DSC_3492