Share

Khóa tu gia đình tại Wangree resort (Thai family retreat)

Hàng năm, vào thời điểm Tết Thái – lễ té nước Songkran (tháng 4 dương lịch), Tăng thân Làng Mai Thái Lan luôn tổ chức một khóa tu gia đình cho người Thái để ăn mừng năm mới. Năm nay, khóa tu được tổ chức bên ngoài tu viện tại khu resort Wangree. Ngoài những sinh hoạt chánh niệm theo truyền thống thực tập của Làng Mai, khóa tu cũng là dịp để cho những gia đình người Thái có cơ hội đón tết, vui chơi, có mặt cho nhau trong dịp đầu năm mới.

Chủ đề của khóa tu năm nay là câu đối Tết của năm: Một Nhà Sum Họp – Khắp Chốn Yên Vui (Harmony in our home – Joy in the world). Có gần 150 thiền sinh và 50 quý thầy quý sư cô Làng Mai Thái Lan cùng tham dự khóa tu xuyên suốt 5 ngày từ ngày 12 – 16.04.2019.

Ban đầu, ban tổ chức cũng như các vị tình nguyện viên (volunteers) Thái Lan đều hơi lo lắng về số lượng thiền sinh của khóa tu là ít nhất trong các năm qua. Tuy nhiên, những hoa trái, niềm vui và sự chuyển hóa của khóa tu đã mang đến nhiều niềm tin, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Các vị thiền sinh có nhiều không gian, thời gian trò chuyện và tham vấn với quý thầy quý sư cô nhiều hơn. Các vị tình nguyện viên cũng có nhiều thì giờ thực tập sâu sắc hơn pháp môn chánh niệm mà họ đã được học trong nhiều năm quá. Khóa tu may mắn có sự hiện diện của quý thầy quý sư cô giáo thọ lớn như thầy Pháp Trạch, thầy Pháp Huy, sư cô Chân Đức, sư cô Thuần Tiến, sư cô Linh Nghiêm, sư cô Lương Nghiêm. Khóa tu cũng diễn ra những hoạt động mang đậm tính văn hóa Thái Lan như lễ Cổ Phật Khất Thực, lễ Té Nước Songkran.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tu.

 

 

 

 

DSC_2855
DSC_2867
DSC_2873
DSC_2876
DSC_2886
DSC_2888
DSC_2890
DSC_2907
DSC_2918
DSC_2920
DSC_2941
DSC_2946
DSC_2953
DSC_2955
DSC_2965
DSC_2970
DSC_2975
DSC_2980
DSC_2981
DSC_2989
DSC_2992
DSC_2994
DSC_3000
DSC_3006
DSC_3021
DSC_3055
DSC_3070
DSC_3087
DSC_3089
DSC_3095
DSC_3122
DSC_3130
DSC_3137
DSC_3188
DSC_3200
DSC_3228
DSC_3253
DSC_3255
DSC_3257
DSC_3259
DSC_3260
DSC_3275
DSC_3292
DSC_3296
DSC_3368
DSC_3373
DSC_3389
DSC_3396
DSC_3399
DSC_3403
DSC_3405
DSC_3406
DSC_3412
DSC_3421
DSC_3434
DSC_3444
DSC_3453
DSC_3454
DSC_3460
DSC_3470
DSC_3473
DSC_3486
DSC_3500
DSC_3515
DSC_3526
DSC_3538
DSC_3539
DSC_3540
DSC_3543
DSC_3546
DSC_3558
DSC_3563
DSC_3573
DSC_3575
DSC_3582
DSC_3584
DSC_3585
DSC_3619
DSC_3634
DSC_3635
DSC_3641
DSC_3646
DSC_3650
DSC_3657
DSC_3662
DSC_3667
DSC_3676
DSC_3681
DSC_3691
DSC_3695
DSC_3699
DSC_3705
DSC_3707
DSC_3712
DSC_3717
DSC_3719