Share

DOANH NHÂN HẠNH PHÚC

Từ ngày 04 – 11/10/2019, tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức khóa tu Doanh Nhân Hạnh Phúc cho hơn 110 thiền sinh từ Việt Nam sang tu học và thực tập. Đa số những người tham dự là doanh nhân, doanh nghiệp, lãnh đạo của một số tập đoàn và công ty tại Việt Nam và những người thân của họ. Họ là những người đã biết đến pháp môn Làng Mai qua một số khóa tu tại Việt Nam và Thái Lan, cũng như có cơ hội tiếp xúc với pháp môn Làng Mai trong nhiều chương trình khi Sư Ông Làng Mai và quý thầy quý sư cô về lại Việt Nam.

Chủ đề của khóa tu Doanh Nhân Hạnh Phúc lần này là Cân Bằng (Balance). Đây là khóa tu doanh nhân Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Làng Mai Thái Lan. Chương trình khóa tu được trải đều trong 1 tuần, dựa theo thời khóa hàng tuần của tăng thân xuất sĩ tại tu viện. Nhờ đó mà các vị thiền sinh doanh nhân có rất nhiều không gian, thời gian thực tập, tiếp xúc với thiên nhiên, trò chuyện với quý thầy quý sư cô về những khó khăn, hạnh phúc và thách thức của một người doanh nhân. Thời tiết của khóa tu rất mát mẻ và trong lành.

Quý thầy quý sư cô giáo thọ cũng đã dành nhiều thì giờ và tâm huyết để dạy dỗ, trao truyền sự thực tập chánh niệm cho những người doanh nhân để giúp họ làm thế nào cân bằng, sống hạnh phúc trong đời sống doanh nhân mà không bị những bận rộn, lo toan cuốn trôi họ đi. Ngoài ra, quý thầy quý sư cô cũng định hướng cho những người doanh nhân về trách nhiệm làm hạnh phúc cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp và xã hội với những phương tiện sinh sống, nghề nghiệp của mình mà không gây tổn hại tới những giá trị đạo đức và môi trường sinh môi. Bên cạnh đó, những giá trị tâm linh, gia sản đạo đức trong văn hóa Việt Nam cũng được quý thầy quý sư cô trình bày trong một cái nhìn nhất quán giữa tư tưởng và sự thực tạp chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Các pháp bài thoại, thuyết trình 5 giới, thuyết trình làm mới gây cảm hứng cho rất nhiều lãnh đạo và nhân viên trong các doanh nghiệp tham dự.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tu.

Link hình ảnh: https://photos.app.goo.gl/RHJnf1NWGeNCV5tH7

DSC_0587
DSC_0591
DSC_0595
DSC_0632
DSC_0639
DSC_0646
DSC_0650
DSC_0652
DSC_0660
DSC_0661
DSC_0663
DSC_0667
DSC_0671
DSC_0677
DSC_0684
DSC_0686
DSC_0688
DSC_0690
DSC_0692
DSC_0697
DSC_0699
DSC_0703
DSC_0706
DSC_0715
DSC_0716
DSC_0720
DSC_0722
DSC_0725
DSC_0728
DSC_0731
DSC_0734
DSC_0742
DSC_0747
DSC_0748
DSC_0749
DSC_0752
DSC_0754
DSC_0763
DSC_0777
DSC_0782
DSC_0787
DSC_0789
DSC_0805
DSC_0806
DSC_0815
DSC_0820
DSC_0822
DSC_0825
DSC_0829
DSC_0832
DSC_0834
DSC_0871
3
2
4
6
C12C9310
DSC_0910
DSC_0912
DSC_0922
DSC_0923
DSC_0926
DSC_0927
DSC_0930
DSC_0932
DSC_0956
DSC_0960
DSC_0965
DSC_0970
DSC_0987
DSC_0990
DSC_0992
DSC_0995
DSC_1000
DSC_1003
DSC_1004
DSC_1005
DSC_1009
DSC_1010
DSC_1015
DSC_1020
C12C0018
DSC_1025
DSC_1029
DSC_1032
DSC_1033
DSC_1036
DSC_1043
DSC_1045
DSC_1050
DSC_1052
DSC_1055
DSC_1057
DSC_1085
DSC_1092
DSC_1135
DSC_1137
DSC_1142
DSC_1150
DSC_1152
DSC_1154
DSC_1157
DSC_1159
DSC_1164
DSC_1167
DSC_1169
DSC_1172
DSC_1174
DSC_1180
DSC_1182
DSC_1187
DSC_1188
DSC_1191
DSC_1198
DSC_1204
DSC_1206
DSC_1211
DSC_1213
DSC_1217
DSC_1220
DSC_1222
DSC_1225
DSC_1228