Share

Đại Giới Đàn BÂY GIỜ – Ở ĐÂY

Sau mùa Tết Kỷ Hợi với nhiều niềm vui và bình an, Tăng thân Làng Mai Thái Lan cùng với Tăng thân Làng Mai Pháp Quốc tổ chức đại giới đàn Bây Giờ – Ở Đây từ ngày 21 – 25 tháng 2 năm 2019.

Đại giới đàn năm nay, Tăng thân vinh dự được cung thỉnh chư tôn đức từ Việt Nam vào Hội đồng truyền giới Khất sĩ nam: Hòa Thượng Thích Huệ Ấn – viện chủ chùa Phổ Quang (Huế), Hòa Thượng Thích Giác Quang – viện chủ chùa Bảo Lâm (Huế), Hòa Thượng Thích Chí Viên – viện chủ chùa Linh Phong (Nha Trang), Hòa Thượng Thích Giác Viên – Thầy Thủ Tọa Làng Mai Thái Lan, Hòa Thượng Thích Nguyên Minh – viện chủ chùa Kim Sơn (Nha Trang), Thượng Tọa Thích Giác Không – viện chủ Tu viện Phước Long (Nha Trang), Thượng Tọa Thích Trí Chơn – viện chủ Tu viện Khánh An (Đồng Nai – Tp. HCM), Thượng Tọa Thích Thanh Huân – viện chủ chùa Pháp Vân (Hà Nội) cùng với quý thầy Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn làm Thầy Tôn Chứng.

Bên phía Hội đồng truyền giới Khất sĩ nữ gồm: Ni trưởng Thích nữ Như Bửu – viện chủ chùa Kiều Đàm (Bà Rịa – Vũng Tàu), Ni trưởng Thích nữ Như Minh – viện chủ chùa Pháp Hỷ (Huế), Ni trưởng Thích nữ Từ Nhu – viện chủ chùa Từ Đức (Huế), Ni trưởng Thích nữ Đàm Lan – viện chủ chùa Bồ Đề(Hà Nội) cùng với quý sư cô  Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn làm Thầy Tôn Chứng.

Đại giới đàn Bây Giờ – Ở Đây đã làm lễ truyền giới cho 25 giới tử Khất sĩ nam, 16 giới tử Khất sĩ nữ, 8  giới tử Thức Xoa Ma Na, 41 giới tử  Tiếp Hiện, trong đó có 6 giới tử Tiếp Hiện cư sĩ và đặc biệt là lễ truyền đăng cho 20 vị tân giáo thọ trong đó có 5 giáo thọ cư sĩ đến từ Mỹ châu và Úc châu.

Đại giới đàn này cũng là lần đầu tiên tại Làng Mai Thái Lan có các vị giới tử từ các truyền thống khác xin được thọ giới theo giới đàn của Tăng thân Làng Mai.

Ngoài những buổi lễ truyền giới tiếp nối tinh thần truyền đăng tục diệm, chư tôn đức cũng đã dành rất nhiều thì giờ quý báu để chia sẻ, sách tấn và khích lệ đại chúng trên con đường tu tập và phụng sự để xứng đáng là sự tiếp nối vững chắc của Sư Ông Làng Mai.

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=i6K2eEVjZA8&feature=youtu.be

DSC_0961
DSC_8502
DSC_8501
DSC_8515
DSC_0965
DSC_8511
DSC_0976
DSC_0984
DSC_0987
DSC_0997
DSC_1002
DSC_1020
DSC_8553
DSC_8546
DSC_8566
DSC_8576
DSC_8577
DSC_8600
DSC_8603
DSC_8618
DSC_8640
DSC_8644
DSC_8632
DSC_1039
DSC_1047
DSC_1050
DSC_8650
DSC_8660
DSC_8667
DSC_8671
DSC_8674
DSC_8675
DSC_8678
DSC_8694
DSC_8706
DSC_8712
DSC_8716
DSC_8719
DSC_8732
DSC_8733
DSC_8735
DSC_8736
DSC_8737
DSC_8739
DSC_8741
DSC_8743
DSC_8748
DSC_9161
DSC_9163
DSC_1076
DSC_1081
DSC_8776
DSC_1082
DSC_1086
DSC_1088
DSC_8762
DSC_8769
DSC_8779
DSC_8787
DSC_8793
DSC_8796
DSC_8797
DSC_8806
DSC_8808
DSC_8815
DSC_8820
DSC_8827
DSC_8831
DSC_8836
DSC_8843
DSC_8854
DSC_8865
DSC_8869
DSC_8885
DSC_8886
DSC_8898
DSC_8917
DSC_8938
DSC_8941
DSC_8945
DSC_0930
DSC_1107
DSC_1112
DSC_1127
DSC_1140
DSC_9007
DSC_9111
DSC_9119
DSC_9136
DSC_9141
DSC_9142
DSC_9145
DSC_9153
DSC_9156
DSC_9158
DSC_9172
DSC_9189
DSC_9192
DSC_9196
DSC_9200
DSC_9205
DSC_9208
DSC_9220
DSC_9229
DSC_9231
DSC_9236
DSC_9237
DSC_9248
DSC_9257
DSC_9266
DSC_9281
DSC_9282
DSC_9284
DSC_9286
DSC_9289
DSC_9294
DSC_9303
DSC_9323
DSC_9327 copy
DSC_9343 copy
DSC_9349
DSC_9360
DSC_1175
DSC_1181
DSC_9378
DSC_9382
DSC_9385
DSC_9004
DSC_9395
DSC_9397
DSC_9400
DSC_9407
DSC_9411
DSC_9413
DSC_9415
DSC_9418
DSC_9426
DSC_9445
DSC_9448
DSC_9509
DSC_9451
DSC_9455
DSC_9457
DSC_9469
DSC_9470
DSC_9474
DSC_9476
DSC_9480
DSC_9496
DSC_9502
DSC_9504
DSC_9507
DSC_9526
DSC_9513
DSC_9521
DSC_9538
DSC_9546
DSC_9555
DSC_9561
DSC_9564
DSC_9572
DSC_9576
DSC_9584
DSC_9590
DSC_9600
DSC_9609
DSC_9613
DSC_9621
DSC_9628
DSC_9634
DSC_9636
DSC_9639
DSC_9645
DSC_9652
DSC_9655
DSC_9656
DSC_9657
DSC_9660
DSC_9667
DSC_9674
DSC_9679
DSC_9684
DSC_9685
DSC_9687
DSC_9706
DSC_9707
DSC_9760
DSC_9763
DSC_9771
DSC_9772
DSC_9781
DSC_9785
DSC_9808
DSC_1235
DSC_1092
DSC_1240
DSC_1260
DSC_1085
DSC_1264
DSC_1226
DSC_1224
DSC_1223
DSC_1214
DSC_1285
DSC_9818
DSC_9841
DSC_9870
DSC_9892
DSC_9901
DSC_9919
DSC_9930
DSC_9955
DSC_9979
DSC_9990
DSC_9999
DSC_0005
DSC_0009
DSC_0034
DSC_0066
DSC_0092
DSC_0113
DSC_0132
DSC_0148
DSC_0161
DSC_0170
DSC_0182
DSC_0206
DSC_0213
DSC_0239
DSC_0264
DSC_0325
DSC_0340
DSC_0372
DSC_0391
DSC_0405
DSC_0441
DSC_0454
DSC_0580
DSC_0584
DSC_0591
DSC_0610
DSC_0633
DSC_0646
DSC_0679
DSC_0681
DSC_0689
DSC_0694
DSC_0762
DSC_0793
DSC_0802
DSC_0831
DSC_0841
DSC_0877
DSC_0886
DSC_0911
DSC_0918
DSC_0955
DSC_0976
DSC_0991
DSC_1016
DSC_1028
DSC_1058
DSC_1068
DSC_1076
DSC_1078
DSC_1096
DSC_1158
DSC_1281
DSC_1293
DSC_1340
DSC_1313
DSC_1470
DSC_1448
DSC_1458
DSC_1410
DSC_1401
DSC_1383
DSC_1375
DSC_1430
DSC_1476
DSC_1336
DSC_1307
DSC_1405
DSC_1518
DSC_1184
DSC_1188
DSC_1193
DSC_1198
DSC_1204
DSC_1205
DSC_1207
DSC_1216
DSC_1220
DSC_1223
DSC_1227
DSC_1274
DSC_1237
DSC_1256
DSC_1261
DSC_1264
DSC_1231