Pháp thoại
Share

Pháp thoại thiền đường

Tại Mai Thôn, sáng thứ Năm và chủ nhật nào cũng có một bài pháp thoại trực tuyển, mời bạn lên mạng để cùng tham dự ngồi thiền nghe pháp thoại với tứ chúng tại đạo tràng Mai Thôn và chỉ vài giờ đồng hồ sau đó là pháp thoại đã được đưa vào Pháp đường, bạn có thể nghe lại nếu bạn đã bỏ lỡ cơ hội tham gia trực tuyến cùng tăng thân. Xin đề nghị bạn đừng nằm khi ở trong Pháp đường. Bạn có thể đem theo một cái tọa cụ, gối ngồi nghe pháp thoại, hoặc gấp một chiếc chăn lại làm tám để thay tọa cụ. Tọa cụ kê dưới mông, và bạn ngồi xếp bằng theo kiểu bán già hoặc toàn già, hai đầu gối kê và chúc xuống nền pháp đường. Giữ cho lưng thật thẳng, đầu thật thẳng nhưng không cứng. Buông thư tất cả các cơ bắp trong châu thân, chỉ nắm lấy hơi thở. Như vậy bạn có thể ngồi từ nửa giờ tới bốn mươi lăm phút mà không thấy mỏi. Ngồi thiền hay nghe pháp thoại cũng ngồi theo kiểu ấy. Bán già hay kiết già đều là kiểu ngồi hoa sen. Kiết già (hay toàn già) là để bàn chân phải trên bắp chân trái, và bắp chân trái trên bắp chân phải. Bán già là hoặc để chân trái lên chân phải hoặc là chân phải lên chân trái. Trong trường hợp chưa quen, bạn có thể ngồi theo kiểu nào cũng được miễn là lưng cho thẳng và đầu cùng một đường thẳng với lưng.

TÌNH THƯƠNG ĐỘ LƯỢNG BAO DUNG – Thích Giác Viên

#pháp thoại  #Thầy Thủ Tọa 

Pháp là Thầy, là Tăng thân – Thầy Thủ Tọa Làng Mai Thái Lan – Thích Giác Viên

#pháp thoại  #thực tập chánh niệm