Share

THIỀN TẬP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Thầy Chân Pháp Cứu

Một ly nước táo mới được đổ từ bình ra, xác táo cứ quặn lên. Để yên trên bàn vài phút, xác táo tự nhiên lắng xuống đáy ly, nước táo giờ rất trong và mình có thể uống ngon lành. Ngồi thiền cũng giống như hình ảnh ly nước táo, khi mới ngồi thì bao nhiêu ý nghĩ cứ quặn lên trong đầu. Nhưng ngồi theo dõi hơi thở một lúc, hơi thở sẽ êm nhẹ hơn đồng thời tâm ý cũng được lắng dịu lại, trong lành.

Có một vài phép thực tập giúp mình lắng lại được dễ dàng:

PHÉP ĐẾM HƠI THỞ

Ngồi giữ lưng cho thẳng, buông thư. Thở vào- thở ra đếm một, thở vào- thở ra đếm hai, thở vào- thở ra đếm ba, thở vào- thở ra đếm bốn, thở vào- thở ra đếm năm. Vậy là mình đã làm được một vòng. Hết năm mình đếm lại từ đầu. Nếu chưa đến năm mà quên hay nhớ nghĩ điều gì khác thì bỏ vòng ấy, đếm lại từ đầu. Tâm ý lăng xăng nên thường xuyên quên nửa chừng, mình cứ việc đếm lại từ đầu. Cứ làm hoài như vậy, tâm ý bận đếm hơi thở sẽ từ từ bớt suy nghĩ lung tung. Chỉ cần thực tập một phép này bạn có cơ hội lắng được như ly nước táo.

(Để cho đạt hiệu quả, thì thở vào đủ cho bụng phòng ra. Thở ra đủ cho bụng thóp vào (gọi là Hơi Thở Bụng).

PHÉP NHẬN DIỆN HƠI THỞ

Nếu trong năm, mười phút hoặc hơn bạn không đếm nhầm, không quên nữa chừng thì chuyển qua phép này để thân tâm được lắng sâu hơn. Vẫn ngồi lưng thẳng, buông thư, biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra. Cứ quên thì lại trở về nhận diện hơi thở. Mình sẽ thường xuyên quên vì tâm ý lăng xăng, nhưng khi thấy quên thì lại trở về với hơi thở.

Chỉ cần thực tập như vậy từ từ thân tâm được lắng như ly nước táo.

Nếu ngồi được năm phút mà không quên hơi thở, không nghĩ suy chuyện khác thì chuyển qua phép Theo dõi hơi thở để thân tâm được yên lắng sâu hơn.

PHÉP THEO DÕI HƠI THỞ

Ngồi lưng thẳng mà buông thư, thở vào theo dõi suốt chiều dài hơi thở vào, thở ra theo dõi suốt chiều dài hơi thở ra. Cứ liên tục như vậy. Phép này là nhiếp tâm vào hơi thở. Thực tập như vậy được mười, mười lăm phút mà tâm ý không nghĩ suy chuyện gì nữa là mình đã như ly nước táo lắng trong, đã chế tác được một ít năng lượng của Niệm và Định.

PHÉP THEO DÕI DÒNG SÔNG TÂM Ý

(tâm ý mình luôn luôn nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia liên tục như một dòng sông)

Ngồi lưng thẳng mà buông thư, mình nhận diện hơi thở và thấy tâm ý đang nghĩ đến chuyện này hay chuyện kia. Khi thấy tâm ý nghĩ đến chuyện này hay chuyện kia, mình chỉ mỉm cười vì nhìn thấy tâm đang nghĩ đến chuyện ấy. Vẫn theo dõi hơi thở, mỉm cười mà không chạy theo những suy nghĩ ấy. Mình thường xuyên trở về với hơi thở mà không chạy theo những suy nghĩ của dòng sông tâm ý.

 

 

LƯU Ý:

– Các phép thở không chỉ thực tập được khi ngồi mà còn có thể thực tập khi đứng, khi nằm, khi đi và khi làm việc…

– Trong một lần ngồi thiền, mình có thể làm một phép hoặc kết hợp nhiều phép tuỳ thích.

– Trong các phép thở, có trường hợp mình vẫn chú ý hơi thở, vẫn nhớ thở mà đồng thời tâm ý vẫn nghĩ chuyện này kia. Thì lúc ấy mình nhẹ nhàng chú tâm vào hơi thở bụng mà không theo hướng những suy nghĩ.

ngồi yên hôm nay rất đạt, rất yên không có nghĩa là ngày mai ngồi yên hơn. Mà có khi ngày mai ngồi không yên bằng. Vì mỗi lần ngồi kết quả còn tuỳ thuộc vài rất nhiều yếu tố tâm lý cũng như vật lý của những giờ trước đó.  Mình xem sự tiến bộ (lắng yên) của mình như nào phải sau một chuỗi thời gian vài tuần hay vài tháng. Nhưng nếu mình đã có một buổi ngồi thành công (lắng yên đủ nên cảm thấy khoẻ và nhẹ) thì mình sẽ làm như thế trong các buổi sau mà không nhất thiết là phải yên được trong buổi liền kề sau đó giống như là mình ăn được món ngon thì mình nhớ đường đến quán đó để lần sau đến ăn nữa.