THÔNG BÁO GHI DANH ĐỢT 2 KHÓA TU TIẾNG VIỆT ” NGỒI THẬT VỮNG CHÃI CHUYỆN GÌ CŨNG QUA”

Kính thưa các bạn thiền sinh, Ghi danh đợt 2 sẽ mở vào lúc 15h00 ngày 05.06.2021. Kính mời các bạn thiền sinh chưa đăng ký được thì tiếp tục đăng ký để cùng Tăng Thân Làng Mai Thái Lan có một khóa tu bình an. Link đăng ký ghi danh, nội dung khóa tu: http://langmaithailan.org/khoa-tu…/khoa-tu-online/11443…

2nd Asia Pacific Conference Retreat 2020

“Peace In Oneself – Peace In The World” Retreat (Singapore – March 14 – 18.2020) This conference retreat is suitable for anyone regardless of experience with mindfulness. It will benefit those who wish to apply mindfulness in real world settings, whether it is in the personal scope of self-care, parenting, caregiving, or in the professional…