MÙA BÁO ÂN 2021

“Đoá hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh Đoá hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em Thì xin anh thì xin em Hãy cùng tôi vui sướng đi Hãy cùng tôi vui sướng đi”  Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến không ngừng nhưng cứ mỗi mùa Vu…

ĐỐI THÚ AN CƯ 2021

“Tăng bảo quý vô cùng Phước điền hạt tốt đã đơm bông.” “Tăng” là một trong ba viên ngọc quý, Bụt – Pháp – Tăng, mà mỗi người trong chúng ta đều luôn hướng về để vun bồi sự thực tập trên con đường chuyển hoá.  Cùng thực tập lời dạy ở yên của Bụt…